Från landsbygden. Hörsne.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Hörsne 21 Dec.

Någonting ovanligt är att man så nära Jul ännu får se svanor stadda på flyttning norr ifrån. I går syntes en flockstyra kosan söderut, och i dag likaledes en på nitton stycken komma flygande samma väg. Troligen få vi se ännu en och annan flock komma från norden, ty högst sparsamt har det varit med både svanor och vildgäss som i höst.
Stararne ha äfven dröjt länge qvar i år, ty ännu de första dagarna 1 December varseblefs en större flock.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1888
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *