Auktionen vid Upphusa i Bäl.

Medels frivillig auktion låter hem mansägaren Mårten Nyberg, Upphusa i Bäl lördagen den 29 dennes kt 10 f. m. till den högstbjudande försälja omkring 15 tunnland på roten stående skog såväl furu som gran i den s. k. Upphusehagen. Skogen utbjudas först parkvis och sedan i nio helhet med förbehåll för säljaren att antaga eller förkasta de gjorda anbuden. Afverkningstiden är till den 1 Mars 1890. Betalningsvilkoren m. m. blifva tillkännagifna vid auktionens början. Samlingen sker vid Upphuse.
Tingstäde den 16 December 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1888
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *