En beklaglig olyckshändelse

timade i lördags afton ute vid Bingersqvarn, i det 22-årige drängen Jakob Reinhold Ramberg härifrån staden råkade taga öfverbalans och falla ned i marken från den kring qvarnen löpande altanen med den påföljd att han ögonblickligen afled, Ramberg uppehöll sig inne i qvarnen, som just skulle stanna af, då han af en person, som hade säd till malning, nerifrån blef tillfrågad, om denna var färdig. Han gick då ut för att svara på frågan och föll i det samma öfver barrieren som är låg och lutar utåt.
Det har uppgifvits att Ramberg vid tillfället ej varit riktigt nykter.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 December 1888
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *