Enligt anmälan

har fredagen uti innev. månad olofligen tillgrits dels utur husbonden Nils Larssons Lilla Warbos i Sanda socken boninsrum en börs af brunt skinn med stålram, sliten och lagad, innehållande omkring 1 rdr 50 öre i silfven och kopparmynt, äfvensom en mansmössa af mörkt ylletyg med rödt foder, hvarå bokstafven W. fanns skrifven med bläck; dels ur ett boningsrum vid Smiss i samma socken från husbondesonen Christian Christiansson ett fickur af silfver med ankargång, förfärdigadt i Amerika och repareradt af fabrikören Siltberg i Wisby år 1873, jemte dervid fästad kedja af silfver, förfärdigad af A. Esklund i Wisby, samt en urnyckel af guld och en d:o af messing; och varder det sålunda stulna härigenom efterlyst, med befallning till krono- och stadsbetjenter att detsamma jemte tjufven efterspana och vid ertappandet dermed förfara.
Wisby Landskansli d. 28 Maj 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *