Nya fyrar samt prick vid Burgsvik.

Till fullständigande af förut lemnade uppgifter rörande de nya fyrarna vid Burgevik, hvilka fyrar numera äro tända, meddelas följande:

  1. Den öfre fyren med fast hvitt sken har parabolisk spegel i en lykta, som upphissas i en lyktställning 10,4 m. öfver vattenytan. Lyktställningens höjd är 8 m. Lysvidd utåt farleden 11,6 minuter.
  2. Den nedre fyren, med parabolisk spegel och rotator, visar hvitt, reguliärt klippsken. Apparaten är anbragt 4,5 m. öfver vattenytan, i ett litet hvitt trätorn af 6,5 m. höjd. Lysvidd otåt farleden 9,2 minuter.
    Bägge fyrarnea öfverenslinie, N 81 gr. O—S 81 V, leder fritt för grund in till ankarsättningen S om Näsrefvet samt till Bergsviks redd.
    Sydvart om nämda öfverenalinie har vid en utskjutande del af landgrundningen blifvit utsatt en slätprick.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *