Ångbåtsmissöde.

Då ångf. Transit N:r 1, sistl. tisdag skulle lägga till vid Riddarholmen inträffade det missödet att dess maskin kom i olag och nekade slå back, hvarför fartyget, som hade stark fart törnade med sin förstäf mot ångf. Wisby, med den påföljd, att ett spant och tvenne plåtar på dess barbordssida, betydligt inböjdes och däcket samt ett par hytter skadades. Så fort maskinen blifvit uppeldad afgick i det ramponerade fartyget till Bergsund för att afhjelpa skadan och redan dagen derpå låg Wisby, tack vare dess raske befälhafvares nitiska bemödanden, åter på sin plats vid Riddarholmen färdig att i vanlig tid afgå till Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *