Genom offentlig auktion,

som förrättas vid fiskläget Nyhamn i Lummelunda socken onsdagen den 5:te nästkommande December klockan 11 förmiddagen försäljes för vederbörandes räkning vrak och inventarier efter derutanför strandade oeh förolyckade Norska skonaren Charlotta Helberg, som varit förd af kapten H. Jörgensen.
Vid samma tillfälle försäljes jämväl den från samma fartyg ilandbergade lasten, bestående af sa kallad Spillved.
Betalningen skall erläggas kontant.
Närmare upplysningar meddelas å mitt kontor samt vid auktionstillfället.
Visby den 29 Nov. 1888.
Carl Molander.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *