Liqvidation.

Att uppbörd för auktionen, som förrättades vid Gane i Bäl den 6 och 7 sistl. Augusti och nu är till betalning förfallen, kommer att hållas vid Gane lördagen den 8:de instundande December från kl. 11 till 1 på dagen varder vederbörande inropare härmed tillkännagifvet. Vid samma tillfälle emotta ges äfven liqvid för öfrige auktioner på samma ställe.
Othem den 28 Nov. 1888.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *