Hos generaltullstyrelsen

har den lediga tullvaktmästarebefattningen inom detta distrikt med placering i Rone sökts af: kustroddarne A. P. E. Börjesson, Björnö, J. V. Östling, Karlshamn, e. o. tullvaktmästarna Hj. A. Borg, Landsort, V. T. Olin, Ystad, F. F. Andersson, Kalmar, P. O. P. Ragnar, Bergqvara, A. V. F. Hammarqvist, Björnö, jaktbåtsmannen Israel Nyberg, Sundsvall och e. o. tullvaktmästare Hj. Berglund, Lunds.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *