Auktion vid Storungs i Lärbro.

Medels offentlig auktion, som förrättas vid Storungs i Lärbro onsdagen den 5 instundande December och börjas kl. 10 på dagen, låter herr Carl Pettersson till den högstbjudande försälja sin derstädes för alltid från Källsläde hemman afsöndrade lägenhet om 2 tunnland jord med derå uppförda manbygnad af trä under spåntak, inredd till 2 rum, skafferi och kök. Lägenheten är mycket passande för en person, som vill idka fiske eller handtverk och betalningsvilkoren blifva förmånliga.
Vid sammatilltälle försäljes äfven 2:ne byråar, 2 sängar, 1 skåp, diverse träkärl, kokkärl, en häst, en kärra, diverse böcker och en del annan egendom, för hvilken lemnas två månaders betalningsanstånd.
Othem den 23 Nov. 1888.
JOHAN SWEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *