Olyckor bland vår fiskarebefolkning

på ostkusten ha ryktats härstädes under de senaste dagarna. Efter hvad vi kunnat utröna, ha dock inga sådana egentligen inträffat. Åtskilliga fiskare ha visserligen blifvit vinddrifna och fått sina garn ramponerade, men svårare olyckshändelser tyckas lyckligtvis ej ha ägt rum.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 November 1888
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *