K M:t har den 21 Maj utnämt

till major kaptenen vid Gotlands nationalbeväring O. H. Sundholm.
— Samma dag har k m:t, på ansökningar, beviljat afsked för: majoren i armén kaptenen Vid Gotlands nationalheväring O. Sundholm från nationalbeväringen med tillstånd att såsom major i armén qvarstå ; kaptenen vid Gotlands nationalbeväring J. E. Nicodemi med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juni 1874
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *