Ett starkt fartyg,

bland de starkaste inom svenska ångbåtsflottan, kommer den nya ångare att blifva, som i dagarna är af Gotlands ångbåtsbolag bestäld vid Lindbergska varfvet i hufvudstaden. Den bygges af 3/8 tums Martin-plåt med 5/8 tums plåt i bogen och på de delar af fartyget, som kunna antagas blifva utsatta för påtryckning af is. Båten, som för öfrigt göres tätspantad och utrustas efter tidens fordringar i afseende på inredning och komfort, kontor 143 tusen kronor ock skall levereras 1 Juni 1889.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *