Borgenärerna uti husbonden C. J. Löfquists

Hägvide i Lärbro konkurs kallas härmed till sammanträde uti gäldenärens hemvist vid Hägvide tisdagen den 27 November kl. 11 f. m., för att besluta huruvida rättegång bör anställas om återvinning af egendom till konkursen samt för att bestämma underhållet till gäldenärens hustru äfvensom arvodet för konkursens förvaltning m. m.
Othem i November 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *