Från sjön.

(Meddeladt af grossh. Molander). Skeppet Moya, kapten Högberg, seglade i måndags från Riga med trälast på S:t Malo.
— Skeppet Lydia, kapten Andersson, från Malmö, har i fredags strandat strax norr om Spurn på engelska ostkasten och blifvit vrak. Besättningen räddades. Fartyget, som icke var assureradt, var stadt på resa från Hall till Hartlepool i barlast.
— Af Ångaren Great Yarmuth, som för omkring ett år sedan strandade i Åländska skärgården och blef vrak, har af Neptunbolaget en stor del bergets under sommaren. I tisdags anlände till Stockholm det sista som från Great Yarmuth kan bergas, nämligen en ångpanna, diverse maskindelar och en stor del plåt, som tillhört fartygets bastionering. Den qvarvarande delen af vraket är ej till hinder för sjöfarten.
— I lördags afton blef det utanför Drogden till ankare liggande tyska barkskeppet Norma, kapten Rusch, från Stettin, öfversegladt af norska barkekeppet Guldbringa, kapten P. A. Hansen, från Tvedestrand, med den följd, att tyska fartyget fick hela babords bog inslagen och dessutom diverse skador å riggen. Guldbringa slapp jämförelsevis oskadad ifrån.
I söndags f. m. ankom ångaren F. H. Kockum till olyckestället, tillkallad genom den tyska seglarens signaler om assistens. Bergningskontrakt uppgjordes, hvarefter Norms inbogserades till Köbenhavn sedan läckan blifvit provisoriskt tätad. Derefter gick F. Kockum åter ut och inbogserade Guldbringa till Malmö redd.
På det norska fartyget hade utkiken under en halt timme före sammanstötningen observerat lanternan på det tyska fartyget, men i tanke att det var lotsfartyg, som skulle så nära som möjligt passeras, varskodde han ej, förrän sammanstötningen var oundviklig.
Natten var mycket mörk, så att distansen var svår att bestämma.
Guldbringa, ett ovanligt stort och vackert fartyg, var på väg från Newyork till Stockholm med last af 4,200 fat petroleum. Norma, ett 38 år gammalt fartyg, var stadt på rena från Riga till Grangemonth med trälast.
— Enligt official rapport från Bureau Veritas halva under September månad 81 segel- och 71 ångfartyg förolyckats. Af dessa voro 31 engelska, 14 nordamerikanska, 11 norska, 10 franska, 8 tyska, 6 chilenska, 2 danska, 2 holländska, 2 italienska, 2 svenska, samt 1 af resp. österrisk-ungersk, portogisisk, rysk och japansk nationalitet. Af segelfartygen halva 43 strandat, 6 förstörts genom kollision, 4 genom eld, 4 sjunkit, 9 komdemnerate, 13 abandonnerats och om 3 har man ej erhållit någon underrättelse om deras slutliga öde. Af ångfartygen halva 3 strandat, 6 gått förlorade genom kollision, 1 sjunkit och 1 kondemnerats.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *