Från Sjön.

(Meddeladt af konsul Björkandar). Skeppet Georg & Ludvigl kapten Israelsson, har ankommit från Kotka till Grimeby med trälast.
— Skonerten Nils Magnus, tillhörig hr G. Förselius Stockholm och förd af kapten A. Andersson, har, under resa från Ume till Dunkerque med last af trä och tjära, sistl. tisdag strandat å Skälbodan i närheten af Björn vid inloppet till Öregrunds-Grepen och blifvit full af vatten. Bergnings- och dykeribolagets ångfartyg Belos afgick genast från Öregrund och lyckades i förgår att taga fartyget flott samt införa det till Öregrund, hvarifrån, efter dykareundersökning och provisionel tätning af dess botten, fartyget bogseras till Stockholm.
— Till Ystad inbogserades i torsdags briggen Emil, kapten Bergström hemma i Sundsvall. Detta fartyg blef 4 Oktober i närheten af Bornholm öfversegladt af ångaren Libau, hvarvid briggen bled redlös och strandade invid ön. Den har sedermera blifvit tagen flott af danske dykeriångaren Katteget och provisoriskt tätad af dykeri-ångaren Hertha, som afvaktat gynsamt väder för haveristens inbogsering i hamn. Briggen är utan last och svårt skadad samt kommer möjligen att i Ystad repareras.
— Skonerten Två Bröder, trälastad, från Gefle, på resa till Aarhus, har fredags natt förlist å Skadegrundet. Manskapet bergades till Aarhus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 November 1888
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *