Det stilla försök,

som i somras gjordes att strax utanför inloppet till vår hamn nedsänka ett antal större gjutna betonblock för att inhämta erfarenhet, om på sådant sätt något slags vågbrytare skulle kunna åstadkommas till skydd mot sydvesten, har fått sin dom af förra veckans stormar. Blocken äro af vågorna lyftade från hvarandra, ett af dem till och med klufvet itu, och flyttade stora stycken åtskils. Derom är nu emellertid intet att säga. Saken var ett experiment, som, om det slagit väl ut, skulle hafva sparat oss alla tankar på en dyrbar sydlig hamnarm. Nu ser det ut, som skulle en sådan, när våra tillgångar sådant medgifva, vara enda säkra skyddet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 November 1888
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *