Åtalet mot Dagmar.

I dag har rådhusrätten fält sitt utslag i det bekanta målet mot Dagmars befälbarvare rörande öfverskridandet af den befogenhet han äger att gå med ett andra klassens fartyg.
Då under rättegången ej blifvit utredt, huruvida afständet mellan Norrköping och Visby är sådant, att svaranden der öfverträdt sin befogenhet, ogillade rådhusrätten åklagarens yrkande i denna del, men då det vore ostridligt att svaranden mellan Visby och Stockholm med andra klassens fartyg fört passagerare på ett afstånd som är större än en half latitudsgrad och således måste anses ha i öppen sjö gått på större oafbruten sträcka än som enligt författningen må tillryggaläggas af andra klassens fartyg, pröfvade rätten svaranden skyldig att böta 50 kronor.
Mot detta beslut reserverade sig häradshöftling Tiberg, enär han lärer ansett att, då fartyget under färden mellan Visby och Landsort ej på någon punkt varit längre än 30 minuter från land, svaranden bort frikännas.
Målet kommer att fullföljas i hofrätten och möjligen äfven i högsta domstolen. Som bekant är Dagmar numera första klassens fartyg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 November 1888
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *