Passagerarelista.

Från Stockholm med Dagmar 1 Nov.: pastor Viberg, handl:ne Lundin, Levin, hr Pettersson; fru Kinman samt 7 däckspassagerare.

Klintehamn, 2 Nov.: hrr Jakobsson, Stenberg, Dahlberg, Eriksson, Österberg; fröknarna Hagstedt, Båtelsson samt 11 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *