Ett svårt olyckstillbud

träffade bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångare Hermes då den i onsdags bogserade den bergade engelske ångaren Amazonas genom Kalmarsund. Haveristen instötte nämligen Hermes akter, som svårt ramponerades. Äfven Amazonas bog skadades. Engelsmannen infördes till Oskarshamn och Hermes afgick samma dag till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *