Nya fyrar vits Burgsvik och Valar.

Två nya fyrar äro uppförda på stranden norr om Burgsvik, omkring 1 minut N. om Öja kyrka, och komma att tändas 1 December. Den öfre fyren kommer att visa fast hvitt sken, den nedre hvitt, reguliert klippsken. Fyrarnes horisontala afstånd från hvarandra är 217 m. och deras öfverenslinie N. 81° O-S 81° V. Då de hållas öfvarans leda de fritt in såväl till ankarsättningen söder om Näsrefvet som till Burgsviks redd.
På stranden vid Valar vestvart om Burgsvik kommer nästk. år att uppföras en ny fyr för belysande af kuststräckan omkring inloppet till Burgsviks hamn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *