Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Norra Gotland, 27 Okt.

En vådlig körsven.
Då en hemmansägare norrifrån, stadd på hemfärd i tisdags afton, vid 6-tiden befann sig ungefär 3 3/4 fjerdingsväg från staden, upphans en vrånghäck, dragen af 2 mörkbruna hästar, hvaraf den ena hade bläs. I vagnen befonns sig två personer — körsvennen, en ung ljuslätt karl med mustascher, och en qvinna. Den upphunna förbikördes, men i förargelsen häröfver roade sig denne med att hålla så nära den nyss förbifarande, att på 1/8 mil hvarje ögonblick tistelstången tog den före vigandes bakkarm. Som denna sport ingalunda var angenäm för vår resenär, försökte han omkring 1/2 fjärdingsväg att undfly detta tilltag. Utan resultat! Den efterföljande dref sina hästar till den vildaste fart, och alltjämt skedde samma manöver med tistelstången. Utan lust att spränga sina hästar eller knuffas i diket, förde vår hemmansägare sina hästar åt sidan samt bad den efterföljande köra förbi — en sak, som denne besvarade med att styra sina hästar så, att antingen tistelstången träffade ena vagnahjulets ekrar eller den efterföljandes venstra framhjul träffade förevarandes bakhjul och kastade karmen öfver ända. Hästarna togo genast i sken, dragande sjelfva vagnen, under det att karmen blef liggande på landsvägen jämte skjutsbonden och en annan medåkande. Bägge skadade sig. Skjutsbonden blef totalt söndertrasad i ansigtet, som är nästan ett stort svullet sår; han är nu sängliggande; den medlikande stupade öfver landsvägskanten samt fick hål i hufvudet och högra delen af ansigtet skamfiladt. De skenande hästarna fasttogos först i slutet af Lummelunda.
Den lymmelaktige förorsakaren af detta fann för godt att i villervallan försvinna i skogen (antagligen på Saltholmsvägen); dock hoppas man komma honom på spåren. Det ser ut som om här ej föreligger något nytt slag af illdåd, utan ett planlagdt och flere gånger förut med fördel användt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *