Omkommen sjökapten.

Enligt i lördags från Kiel ingången underrättelse hade i Malmö hemmahörande skonertskeppet »Olof» ditkommit från Söderhamn med trälast. Under resan hade i närheten af Gotland, då storseglet nattetid skulle tillsättas, den beklagliga olyckshändelsen inträffat, att skeppets ägare och befälhafvare, kapten Assar Hansson, antagligen af seglet, slogs öfverbord och drunknade. Hansson, som var född i Skanör och 50 år gammal, hade under ett tiotal af år fört fartyg för rederi i Roslagen, till dess han i förfjor därstädes för egen räkning inköpte skeppet »Olof». I Malmö, hvarest han hade sin familj, åtnjöt kapten Hansson anseende såsom en särdeles daglig sjöman och kommer att saknas af en stor vänkrets, Han efterlemnar enka och 7 barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *