De allm. husförhören

i Visby stads- och landsförsamlingar för innevarande år förrättas å följande dagar:
Tisdagen 30 Okt. med Strandr. 1 qv.
Onsdagen 31 Okt,. med Strandr. 2 qv.
Torsdagen 1 Nov. med Strandr. 3 o. 4 qv.
Fredagen 2 Nov. med Norderr. 1 qv.
Måndagen 5 Nov. med Norderr. 2 qv.
Tisdagen 6 Nov. med Norderr. 3 qv. nr 1-62
Onsdagen 7 Nov. med Norderr. 3 qv. nr 63-125
Torsdagen 8 Nov. med Norderr. 4 qv. och S:t Hansr. 1 qv.
Fredagen 9 Nov. med S:t Hansr. 2 gv.
Måndagen 12 Nov. med S:t Hansr. 3 och 4 qv.
Tisdagen 13 Nov. med Klinter. 1 qv.
Onsdagen 14 Nov. med Klinter. 2 qv.
Torsdagen 15 Nov. med Klinter. 3 Tr. nr 1-51
Fredagen 16 Nov. med Klinter. 3 qv. nr 52-114
Måndagen 19 Nov. med Klinter. 4 qv. ur 1-60
Tisdagen 20 Nov. med Klinter. 4 qv. nr 61-130
Onsdagen 21 Nov. med Klinter. 4 qv nr 131 o följ.
Torsdagen 22 Nov. med utom staden boende.
Fredagen 23 Nov. med norra och södra landsförsamlingarna.
Vid dessa förhör, hvilka hållas i domkyrkans sakristia hvarje dag från kl. 10 f. m., åligger det hvarje husbonde eller den hans egendom förestår, att antingen sjelf vara tillstädes eller och lemma noggrann förteckning på de i hans hus eller å hans ägor boende personer till namn, ålder och befattning.
För de till en lägenhet inflyttade bör uppgifvas, hvarifrån de inflyttat, och för de sedan sista mantalaskrifningen aflyttade, hvarthän de afflyttat.
Visby i pastorsexped. d. 23 Okt, 1888.
H. L. SÖDERBERG, v. pastor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *