Auktion vid Ockes i Öja.

Genom offentlig auktion, som torsdagen den i nästkommande November kl. 12 på dagen förrättas vid Ockes i Öja, låter fröken Ludovika Öberg till den högstbjudande försälja sin ägande jordlägenhet om 6,41 qv.-ref. med derå uppförde åbygnader bestående af boningshus af sten under papptak, inredt till sex rum och kök, skafferi, tambur och källare; brygghus af sten under tegeltak samt visthusbodar. — Tomten, bestående till största delen af god och bördig trädgårdsjord med derå växande utmärkta fruktträdsorter och bärbuskar, är bevillningstaxerad till 500 kronor. Åbygnaderna äro brandförsäkrade och taxerade till 4,000 kronor. — Lägenheten, belägen i granskapet af Burgevik, har ett vackert och fördelaktigt läge. Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagitvas före utropet. — Vid samma tillfälle kommer att försäljas omkring 100 st. höns af utländsk ras.
Domerarfve i Öja den 23 Oktober 1888.
Efter anmodan,
J. A. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *