Visby telefoncentral

undergår för närvarande ombyggad, i det att den för yttre trådarnas inledning anbragta trätrumman, ursprungligen beräknad för ett mindre antal ledningar, utbytes mot en ställning af jern, hvilken mån gifvae en betydlig höjd, för att de åt söder utgående ledningarna skola gå fria öfver det ombygda f. d. fattighuset. Uppsättningsan betet, som fortgått under förliden vecka och om några dagar väntas afalutas, försväras genom att det måst anordnas så, att telefonnätet icke under tiden sättes i overksamhet.
Dock kan det naturligtvis icke undvikas att flyttningen förorsakar en kortara eller längre stunds otjenstbarhet på alla linier, en och en i sänder.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *