På förslag till den nyinrättade

lärarinnebefattningen vid härvarande folkskola har skolrådet uppfört i företa rummet skollärarinnan Cecilia Sassorson, i andra rummet Maria Eriksson och i tredje rummet Karolina Nordin.
1). Cecilia Sasserson är född 6 Januari 1867 i Hammenhög församling af Kristianstads län, och har genomgått seminarist i Skara, hvarifrån hon utexaminerades 29 Maj i år. Betygssumman utgör 16 1/2. Betyget för undervisningaskicklighet är 3. Har ej förut innehaft plats.
2). Maria Sofia Eriksson, född 8 Dec. 1866 i Ärila församling af Södermanlands län har genomgått seminariet i Skara, derifrån hon utexaminerades 29 Maj 1888, med en betygssumma för kunskapsmått af 14 1/2. För undervisningsskicklighet finnes betyget 2. Har ej innehaft någon befattning.
3). Elisabet Karolina Nordin är född 30 Nov. 1860 i Veskinde församling på Gotland och har genomgått Skars seminarium till 1882. Summan af hennes betyg utgör 13. För undervisningsskicklighet 2, Har tjenstgjort som vikarie i Veskinde under tre terminer, samt vid Skresta folkskola i Nyköpings län sedan 1886, på båda ställen med de bästa vitsord.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *