Rättegångs- och Polissaker.

Ogillade besvär. Barnmorskan Kristina Katarina Viberg från Lärbro, hvilken, såsom vi på sin tid omtalade, af Gotlands norra häradsrätt för vårdslöshet i utöfningen af titt yrke och vållande till en barnsängtqvinnas död, dömdes till sammanlagdt 300 kronors böter, hade häröfver anfört besvär hos Svea hoträtt. Dessa besvär ha emellertid af hoträtten lemnats utan afseende och häradsrättens dom fastetälts.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Oktober 1888
N:r 83.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *