Blåbandsföreningen i Visby

hade i lördags afton sammanträde. Mötet öppnades af pastor Roth, hvilken nedkallade Guds välsignelse öfver nykterhetssaken.
Föreningen beslöt att ej utse ombud till den nykterhetskomité, som för närvarande finnes på Gotland, detta på grund af att blåbandsföreningens numerar ej ännu är så stark, att dermed förenade kostnaderna lämpligen kunde bestridas.
För att anordna ett nytt möte, der om möjligt styrelse skulle väljas, utsågas hrr Karlesson och Norgren; detta möte kommer att äga rum i rådstugusalen, som för tillfället välvilligt upplåtits af borgmästaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Oktober 1888
N:r 83.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *