Arméns fullmäktige

sammanträda för närvarande i hufvudstaden. I en k. proposition till fullmäktige erinran dessa, bland annat, att fältkamrerare- magasins- och sjukhusinspektore-, kanslists- samt kontoraskrifvarebefattningarna vid Gotlande nationalbeväring i den nya staten för nationalbeväriagen uteslutits samt att, då denna befattningar numera ej heller äro med innehafvare försedde, af dessa förhållanden betingad ändring i 75:e paragrafen af pensionekassans reglemente lärer böra vidtagas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *