Från landsbygden. Eskelhem.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Eskelhem, 6 Okt.

Baptistbegrafning.
Sistlidne torsdags afton förfinades härstädes en begrafning utan presterligt bitrade. Den enkla akten, som anordnats af härvarande baptister, och hvilken försigick i all stillhet utan att störas af nyfikenhet eller löje, inleddes med afsjungande af tvänne sångverser
psalmmelodi, hvarefter uppsändes en bön till lefvandes och dödas Gud. Derpå igenfyldes grafven, just under det kyrkklockans toner ljödo för aftonringning. Slutligen sjöngs åter en psalmvers, hvarpå församlingen skildes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Oktober 1888
N:r 81.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *