Auktion af Barshage i Othem.

Genom öppen och frivillig auktion, som den 11 innevarande månad förrättas på stället låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansegaren A. P. Viberg försälja denne tillhöriga 375/4176 mtl Barshage i Othem socken. Tillträde sker genast. Hemmansdelen, som är belägen 3 mil från Visby, 3/4 mil från Slite och helt nära sockenkyrkan, är efter hemmanets storlek välbebygd och taxerad till 2,200 kr.; ägorna äro af god beskaffenhet.
Köpeskillingsvilkoren tillkännagitvas vid auktionen, då köpare, om så fordras, böra vara beredde att lemna antaglig borgen för vilkorens uppfyllande.
Tingstäde den 3 Okt. 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *