September kan med skäl sägas ha varit en vacker månad.

Barometerståndet har i allmänhet varit rätt högt, omkring 760 millimeter, Högsta barometerståndet var 9 September med 775 millimeter och lägsta i går söndag med 731 millimeter. Temparaturen har hållit sig omkring 15 grader ungefär, har högst varit + 20,5 grader och lägst + 1,5 grader. Reginga dagar ha vi ej haft flere än 8, af hvilka några delvis ha varit rätt vackra.
Såsom en jämförelse kan från landsbygden nämnas, att t. ex. Hemse temperatur under sistlidna onsdag, fredag och lördag kl. 9 på e. m. hade sjunkit ända till resp. 3,2 och 3,5 grader under fryspunkten, under det att de öfriga dagarna visat i medeltal ej fullt + 4 gradera temperatur. I dag på morgonen var temperaturen i Hemse + 6 grader.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Oktober 1888
N:r 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *