Bröllop

firas här om lördag mellan folkskolläraren Erik Cederlund När och småskollärarinnan Rut Högstadius, dotter till framlidne sjökapten Karl-August Högstadius och hans maka, född Stenberg. Vigseln förrättas av kyrkoherden Henrik Carlson i Sanda.
— Bröllop firas härstädes om söndag mellan bilägaren Manfred Elfving i Visby och fröken Lalla Gistedt, dotter till frisören Emil Gistedt i Hemse och hans maka, född Nordström. Vigselakten förrättas i domkyrkan kl. 4 av domkyrkoadjunkten Nils Öberg. Efter vigseln ge brudens föräldrar middag å Arbetareföreningens lokal för ett fyrtiotal inbjudna gästar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 December 1928
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *