Ny revisor för flickläroverket.

Skolöverstyrelsen har anmodat adjunkt K. G. Hj. Rydquist i Visby att å statens vägnar vara revisor av Visby högre flickskolas räkenskaper för kalenderåret 1929 efter lektor Wilhelm Nyman, som numera tillhör skolans styrelse. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 December 1928
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *