Väghinder.

En bro kommer att anläggas å allmänna vägen mellan Rangvalds och Qvinnegårda i Hafdhem från och med måndagen 24 till och med fredagen 28 dennes. I stället lär denna väg får då begagna. Libbenarfve qvior förbi Hablingbo kyrka och Sigters i Hafdhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *