Borgenärerna uti f. handlanden J. A Johanssons

på Högbo i Bäl konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby lördagen den 29 innevarande September kl. 11 f. m., för att bestämma arvoden i konkursen, erhålla redovisning för konkursboets förvaltning och granska det upprättade utdelningsförslaget samt om det godkännes erhålla utdelning.
Bro den 10 September 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *