Från sjön.

Under rådande stark tjocka råkade i tisdags engelska barkskeppet Sarah B. Cann, om 750 reg. ton, hemma i Yarmoth, i lägervall vid Höganäs inseglingsränna.
Med Switzers bergningsångare Drogden, som eftertelegraferats, uppgjordes vid middagstiden ackord om 45 pund sterling för bogsering till Falsterbo fyrskepp.
Fartyget, som var på resa från Filadelfia till Stetting med last af petroleum, hade sprungit läck under resan, så att pumparna städse måste användas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *