Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Norra Gotland, 8 Sept.

Kreatursmötet 5 dennes å Lekarehed i Lärbro var besökt af omkring 1,000 personer, oaktadt himlen hotade med regn, och vägarne vore sumpiga af föregående dagars nederbörd. Tillförseln af kreatur var något större denna gång än vid fjorårets möte. En del kreatur såldes: korna till ett pris af 40-80 kr., ett par oxar 230, hästar liten efterfrågan. Inga oordningar at nämvärd art förekommo, änskönt ölförsäljaren på stället hade god afsättning med sina varor.
Ett akrobatsällskap hade uppfört ett tält, som vid första förevisningen gick itu af blåsten, till stort nöje för pojkarna, som i närstående träd förskaffade sig fri inblick.

Rågskörden är här i dessa trakter undangjord och sådan under tak samt till en del uttröskad. Till följd af ojämn mognad och sädens råhet är ökningen rätt bra. Kornet är på många ställen ännu grönt. Hvetet står på rot, men kommer att falla för bilan denna och kommande vecka.

Sådden af råg är af en del landtbruksre verkstäld, gynnad af gods väder.

I torsdags qväll vid 9-tiden syntes ett starkt sken å himlen i NNO riktning. Himlen var mulen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *