Skeppet Mimer

som i onsdags afton inkom hit är ett bland de största fartyg, som under senare åren anlöpt vår hamn. Fartyget mäter nämligen ej mindre än 419,55 reg. ton, är hemmahörande i Stavanger och skall här intaga planklast på Rio de Janerio.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 September 1888
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *