Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 8 Sept.: kapten Vahlström, ingenjör Arnell, löjtnant Fahnehjelm, hrr Silén, Hultqvist, Kinman, Häggström, Englund; fru Lindbom; fröknarna Olde, Calimendorff, Carlsson, Månsson samt 11 däckspassagerare.

Med Dagmar 7 Sept.: hrr Lönngren, Hansson; fröknarna Blanche, Lindberg samt 8 däckspassagerare.

Med Klintehanm 7 Sept.: kammarherre af Burén, kapten Almqvist, grossh:ne Viberg, Pettersson, d:o Meyer samt 12 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 September 1888
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *