Lysning

till äktenskap har avkunnats för folkskolläraren Erik Cederlund i När och småskollärarinnan Rut Högstadius, dotter till framlidne sjökapten, Karl-August Högstadius och hans maka, född Stenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1928
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *