Kreatursauktion.

För vederbörandes räkning förrättas auktion hos hemmansägaren Arthur Jacobsson, Gardarve i Fardhem, torsdagen den 3 instundande januari klockan 12 på dagen, därvid kommer att försäljas 2 stycken hästar samt 7 stycken kor i hög kalvställning, därava 1 stambokförd av ren ayrshireras.
Vid samma tillfälle kommer att försäljas ett mindre nästan nytt ladugårdshus av trä, 21 fat långt, 112 fot högt ochb. 14 fot brett. Närmare upplysningar härom lämnas av undertecknad.
Betalningsanstånd för godkända vederhäftiga köpare till den juni 1929. Andra betala kontant eller ställa säkerhet.
Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo gulden.
Hemse den 21 december 1928.
Olof Hallin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1928
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *