Föreläsningen om alkoholens inflytande

på menniskokroppen, som af literatör A. H. Berg från Göteborg hölls i lördags i Goodtemplarlokalen vid Mellangatan, var ej så talrikt besökt, som den torde förtjent. Det var ej ett nykterhetsföredrag i den mening, såsom man vanligen tager detta ord, utan en framställning af vetenskapens rön på alkoholismens område. Talaren belyste först frågan: »Hvad alkohol är, och huru den framkallas, samt huru man af alla stärkelsekaltiga ting kan framkalla alkoholen. Sedan behandlades alkoholens skadliga inverkan, på magsäcken, lefven, blodet, lungorna, hjärnan och nervsystemet, musklerna samt njurarna. Talaren inflickade här och der små anekdoter, som gjorde föredraget mera lättsmält och underhållande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 September 1888
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *