Vid upphandlingsauktion

å härvarande landskontor af proviant åt fångarne vid länsfängelset antogos de af grosshandlare Axel Ekman afgifna anhuden med 32 öre för mansportion, 31 öre för qvinsportion, 42 öre för sjukportion och 12 öre för nollportion.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *