Passagerarelista.

Från Stockholm med Dagmar 30 Aug.: ingeniör Nordlöf, hrr Rosvall, Skoglund, Oldenburg, Dufberg, Gerdén; fruarna Pettersson, Myrsten med dotter, Berggren; fröknarna Gadd, Nyman, Paulson, Berg, Lagerqvist.

Med Visby: lektor Fagerholm, hrr Bäckvall, Månsson, Olofsson, Sondén, Lundegren, Carlström; fru Johansson med dotter; fröknarna Calissendorff, Nordberg samt 7 däckspassagerare.

Med Klintehamn 31 Ang.: kandidat Viberg, grossh. Rosander, pastor Tilén, herr Pettersson; fru Pettersson; fröknarna Qviberg, Stenqvist samt 11 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *