De af tullförvaltaren

Z. J. A F. Ljungdahls vänner och bekanta, som önska deltaga i en enkel afskedsfest för honom före hans af resa till Lidköping, behagade till ett sådant samqväm sammankomma i blå salen ä stadshollet lördagen den 1 nästinstundande September klockan Sju eftermiddagen.
Å en å stadshotellet befintlig lista täcktes herrar deltagare i festen anteckna sina namn före middagen samma dag.
Visby den 29 Augusti 1888.
J. F. Lyth.
Joh. Fr. Hagström.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *