Insats- och prisskjutning

ägde i går middag rum å Sandåker i Klinte med omkring ett trettiotal skyttar, af hvilka några härifrån staden.
I första skjutningen med fem skott på 800 fots afstand deltogo 28 skyttar. Resultatet blef:
Stenberg, Sanda 10 kronor och fanjunkare Pettersson 6 kronor för hvardera 39 ringar, K. Johansson Väta 4 kr. för 37 ringar, E. Ekelund Sanda 3 kr. för 35 ringar samt L. Ekelund, 2 kr. V. Ekelund 2 kr. A. Christiansson Klinte 1 kr. 50 öre och K. Bökelund Fröjel 1 kr. 50 öre, alla för 32 ringar.
Tjugofem skyttar deltogo i andra skjutningen, kvittren försiggick med fem skott på 400 fots afstånd. H. Lindbom Klinte erhöll 8 kr. fanj. Pettersson 5 kr. och Alb. Christiansson 4 kronor, hvar och en för 46 ringar, J. Lindbom Visby 3 kr. för 45 ringar samt V. Ekelund 2 kr. och A. Ekelund 1 kr. för hvardera 43 ringar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1888
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *