Sällskapsspektaklet

i går afton hade lockat fullt hus i stadshotellets stora salong och stämningen hos åskådarna var särdeles animerad.
Aftonen inleddes af en uvertyr, utförd på piano af två bland societetens damer, af hvilka den ena är väl bekant för Visby musikaliska allmänhet sinom en ut märkt pianist. Dernäst följde den lilla qvicka franska komedien »Lika mot lika», hvilken ej förfelade att göra intryck på publiken, som belönade de spelande med lifliga applåder. En särskild komplimang förtjenar regisören för de smakfulla sceniska anordningarna.
Pausen till efterpjesen utfyldes med ett deklamationsnummer, »Den döende krigaren», som framsades med värme och känsla, samt med sång af fröken Selma Söhrling, hvilken med förträfflig röstdisposition sjöng juvelarien nr Faust. Fröken Sökrlings sång var onekligen aftonens glansnummer.
»I Pipkina sommarnöje» — ett engelaktstycke — fick man göra bekantskap med en fars af muntraste slag, som i tokrolighet ej står efter de lustigaste tyska och franska dramatiska barockalstren. Mr Pipkin framkallade do bjertligasto skrattsalvor från alla håll, och då ridån gick ned, dånade salongen af applåder.
Ja, roligt hade man haft på detta sällskapsspaktakel och derrned var ju ändamålet helt och hållet vunnet, om man tillägger att det vackra syftet med soarén också blef väl tillgodosedt.
Andra föreställningen ges i afton, och efter dess slut har societeten anordnat en danstillställning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *