Justering af vigter.

Vid undersökning af bagaren F. Wallin härstädes tillhörig vigt af jern fann justeraren friherre Hj. Åkerhjelm den samma oriktig och senaste justeringsårtalet utplånadt. Härför dömdes Wallin att böta 10 kr., men friherre Åkerhjelms anspråk å ersättning med 10 kr. för undersökningens verkställande har ogillats af högsta domstolen. I stället har friherre Åkerbjelm ålagts att till Wallin i rättegångskostnader utgifva 54 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *